Skip to main content


ECF HOLDING UTVIKLER BOLIGER MED TOPP BELIGGENHET

Våre selskaper har utviklet mer en 100 småhusprosjekter over en periode på 20 år i forskjellige konstellasjoner.

Prosjekter under bygging

Trosterudveien 7

Bygging av en enebolig samt renovering av eksisterende enebolig.

Sognsveien 110

Bygging av 4 nye eneboliger+renovering av en tomannsbolig

Sundveien 13

Bygging av 9 småhus (4 tomannsboliger og en enebolig) + renovering av en enebolig

Husvikveien 25

Tønsberg. Bygging av 14 småhus samt lettere renovering av en enebolig

Fredheimveien 10

Bygging av 3 rekkehus samt lettere renovering av enebolig

Sophus Aars vei 17

Bygging av en ny enebolig samt renovering av tomannsbolig

Sagerudveien 1

Nittedal. Bygging av tomannsbolig