Skip to main content

Åsdalsveien 42

Renovering av eksisterende enebolig og bygging av 5 småhus (2 eneboliger og 3 rekkehus).